Yeni Makaleler

Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon-III

  Sütün pastörizasyon işlemi bittikten sonra, pastörizatör temiz ılık su ile yaklaşık 15 dakika temizlenir. Yüzde1,5-2 oranında hazırlanmış Sud Kostik (NaOH) çözeltisi 70 – 80°C...

Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon Nasıl Yapılmalı -II

  Atmosfer yüzde 78 azot, yüzde 21 oksijen ve yaklaşık yüzde 1 argon, karbondioksit, hidrojen, helyum ve ozon gibi gazlar ve değişken miktarlarda su ve...

Süt İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

  Pastörize süt, peynir, yoğurt, ayran gibi hammaddesi süt olan ürünler ülkemizde hemen hemen herkesin zevkle tükettiği besin maddeleridir. Hammaddedeki kalite farklılıkları, işletmede mevcut olan...

Yem Rasyonu Hazırlama